Ubieganie się o przyznanie dotacji na założenie firmy

Wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób pozyskać fundusze na założenie własnej firmy. Dobrą, wybieraną przez wielu opcją są dotacje. Aby móc jednak się o nie ubiegać, trzeba przede wszystkim należycie wypełnić wniosek. Powinien on spełniać szereg kryteriów, które wymieniamy poniżej.

Na co należy zwrócić uwagę wypełniając wniosek o dotację?

Autor zdjęcia: TRIUMF Lab

Autor zdjęcia: TRIUMF Lab

W rzeczywistości, jak podkreśla firma świadcząca fachową pomoc w uzyskaniu dotacji, we wniosku należy zwrócić uwagę na to, by była w nim ściśle określona kwota dofinansowania, o które dany podmiot chce się ubiegać. Z oczywistych względów, musi się w nim również znaleźć opis prowadzonego rodzaju działalności gospodarczej, którą zamierza się założyć, wraz z podaniem symbolu podklasy, dzięki czemu można dokonać kwalifikacji rodzaju tejże działalności (określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD).

Chcąc uzyskać dotację, do wniosku załączyć należy rzetelnie sporządzoną kalkulację kosztów, które związane są z podjęciem działalności. Nie można zapominać również o tym, by podać źródła, z których zamierza się je sfinansować.

Ponieważ chętnych do otrzymania dotacji jest więcej niż pieniędzy do rozdysponowania, trzeba wykazać, że podjęło się wcześniejsze działania na rzecz rozpoczęcia działalności. Mile widziane są więc informacje dotyczące na przykład zdobycia wymaganego do prowadzenia działalności lokalu, czy też uzyskania niezbędnych:

  • pozwoleń,
  • szkoleń,
  • etc.

Określone muszą zostać również przewidywane efekty ekonomiczne, które powiązane są z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podać więc należy chociażby w przybliżeniu szacowane:

  • koszty wynikające z prowadzenia działalności ,
  • dochody uzyskiwane z prowadzenia firmy,
  • planowane zyski,
  • itd.