Posykiwanie funduszy

Przy pozyskiwaniu funduszy unijnych, należy zwrócić uwagę na szereg bardzo istotnych kwestii, dotyczących chociażby wiedzy na temat jak prowadzić projekt, o którego dofinansowanie się staramy, na co należy zwrócić uwagę przy realizacji tegoż projektu, jak rozliczać ponoszone przy tej okazji wydatki oraz jak przygotować się do jego kontroli. Oczywiście na tym nie koniec.