Rozliczanie projektów unijnych – jak do tego podejść?

Rozliczanie projektów unijnych nie jest zadaniem prostym. O tym, w jaki sposób powinno ono przebiegać, w zasadniczej mierze przesądza to z jakiego źródła zostały przyznane pieniądze i na jaki cel. Zdarzyć może się bowiem, że konieczne stanie się odprowadzenie z tego tytułu podatków, ale równie dobrze, okazać się może, że przyznane wsparcie jest z tego obowiązku zwolnione.

Projekty unijne pod lupą

Rozliczanie projektów unijnych nie jest zadaniem prostym

Autor zdjęcia: kenteegardin

Zarówno przyznawanie środków unijnych, jak ich rozliczanie przebiegać musi ściśle z obowiązującymi w tej materii przepisami i zasadami. Nie może być więc tutaj mowy o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Mimo tego, że każdy projekt jest inny, to jednak daj się sprowadzić je do wspólnego mianownika, pozwalającego na właściwe podejście do tegoż zagadnienia.

Zadania związanego z rozliczaniem projektów unijnych najlepiej nie podejmować się w pojedynkę, nie mając doświadczenia w takich kwestiach, istnieje bowiem spore prawdopodobieństwo popełnienia błędów, czy też wykonania tego w sposób, który zostanie zakwestionowany przez instytucję odpowiedzialną za przyznawanie i rozliczanie dotacji.