Posykiwanie funduszy

Przy pozyskiwaniu funduszy unijnych, należy zwrócić uwagę na szereg bardzo istotnych kwestii, dotyczących chociażby wiedzy na temat jak prowadzić projekt, o którego dofinansowanie się staramy, na co należy zwrócić uwagę przy realizacji tegoż projektu, jak rozliczać ponoszone przy tej okazji wydatki oraz jak przygotować się do jego kontroli. Oczywiście na tym nie koniec.

http://www.strategor.pl/

Autor zdjęcia: Ervins Strauhmanis

Zainteresowani pozyskaniem funduszy unijnych przedsiębiorcy, muszą przede wszystkim posiadać wiedzę odnośnie tego gdzie aplikować o dotacje unijne, co należy dokładnie zamieścić we wniosku o przyznanie dotacji oraz w jak i sposób przygotować dokumentację do konkursu.

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych można również zlecić fachowcom; fachowcom który po pierwsze pomogą nam wybrać odpowiednią strategię projektu, a po drugie pomogą dobrać odpowiedni konkurs. Pomoc jaką mogą zaoferować, dotyczy również opracowywania harmonogramu wydatków projektu oraz przygotowania:

Profesjonalne wsparcie w zakresie dotacji unijnych, to także samo pisanie wniosku o dotacje, ponad to sprawy związane z definiowaniem wskaźników, prowadzeniem wniosku na etapie oceny, przygotowywaniem dokumentacji do umowy o dotacje, jak i również jej rozliczaniem oraz uczestnictwem w kontroli projektów.

Podsumowanie

Pozyskiwanie funduszy unijnych to proces do którego można podejść na dwa sposoby: samodzielnie, bądź też przy pomocy wyspecjalizowanych firm. Przed podjęciem decyzji odnośnie sposobu pozyskania dotacji, warto dokładnie przeanalizować wady oraz zalety obu rozwiązań.