Zawartość i znaczenie studium wykonalności

Najważniejszym celem studium wykonalności (o którym także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) jest określenie zarówno sposobów, jak i zakresu rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, a także weryfikacja szans realizacji projektu i kontrola jego późniejszego funkcjonowania. Studium wykonalności pełni ważną rolę w procesie oceny projektów inwestycyjnych, które dofinansowywane są z funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W dokumentach Komisji Europejskiej, to […]