Rozliczanie projektów unijnych – jak do tego podejść?

Rozliczanie projektów unijnych nie jest zadaniem prostym. O tym, w jaki sposób powinno ono przebiegać, w zasadniczej mierze przesądza to z jakiego źródła zostały przyznane pieniądze i na jaki cel. Zdarzyć może się bowiem, że konieczne stanie się odprowadzenie z tego tytułu podatków, ale równie dobrze, okazać się może, że przyznane wsparcie jest z tego […]