Przygotowanie zapytania ofertowego w projektach finansowanych ze środków unijnych

Sam fakt znalezienie się w grupie szczęśliwców, którym przyznane zostały fundusze unijne nie sprawia, że możemy osiąść na przysłowiowych laurach. Otrzymując bowiem dotację, musimy pamiętać o tym, że środki wydatkowane powinny być w odpowiedni sposób.

Dotacje dla przedsiębiorców znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju

Dotacje dla firm znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju możliwe są do uzyskania zarówno ze źródeł finansowanych przez budżet krajowy, jak i ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 

Co trzeba zrobić żeby mieć przyznaną dotację unijną?

Fundusze unijne są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia, biznesu i działalności społecznej. Dzięki temu, zapewniają one ogromne możliwości skorzystania z nich szerokiej rzeszy potencjalnych beneficjentów. Łączna suma przyznanych nam środków z budżetu unijnego jest na tyle imponująca, że nadal, wiele podmiotów stara się o ich pozyskanie. Aby stało się to możliwe, warto poszukać fachową pomoc […]

Budżet Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w kontekście dotacji dla firm

Wbrew temu, co mogliśmy nie tak dawno usłyszeć w mediach, nie powinniśmy obawiać się, że po 2013 roku miejsce dofinansowania działalności firmy z dotacji zajmą kredyty i pożyczki. Owszem, jak podkreśla doradztwo finansowe poznań, oprocentowanie pożyczek i poręczeń ma pójść w dół, ale dotacje w dalszym ciągu powinny napędzać konkurencję między różnymi branżami.

Znaczenie biznes planu w przedsiębiorstwie

Biznes plan stanowi szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa, wraz z planami jego rozwoju i opisem kroków, jakie należy przedsięwziąć, aby założone cele osiągnąć. Jest on konstruowany zarówno dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, jak i dla tych, które już funkcjonują na rynku i wciąż się rozwijają. Odpowiednio napisany, gotowy biznes plan Poznań jest źródłem wielu […]