Jak uzyskuje się energię wiatrową

W ostatnich latach dostrzega się rosnące zainteresowanie energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł, jednak dotacje będą udzielane do ściśle określonego roku, dlatego warto by skorzystać jeszcze z tej szansy. Jeśli mówimy o elektrowniach pozyskujących energię z odnawialnych, to największą popularnością cieszą się elektrownie wiatrowe. Wszystkie dane wskazują, że ta tendencja będzie się tak długo utrzymywała. Coraz […]

Wszystko o elektrowniach wiatrowych

Co kryje się za pojęciem elektrowni wiatrowych Elektrownią wiatrową określamy elektrownię pozyskującą energię elektryczną, wytwarzaną dzięki pracy generatorów, czyli tak zwanych turbin wiatrowych, wprawianych w ruch przez energię wiatru. Uzyskana energia elektryczna z wiatru jest określana mianem energii ekologiczne czystej, przy pomijaniu włożonych nakładów energetycznych podczas konstrukcji wiatraków. Co ciekawe, pozyskanie takiej energii nie jest […]