Gdzie można szukać pomocy w przygotowaniu wniosku o dotację?

Każdy, kto przymierza się do pozyskania dotacji, zdaje sobie sprawę z tego, jak skomplikowany jest to proces. Konieczne jest przygotowanie w odpowiedni sposób sterty dokumentów, wypełnienie wniosku i przestrzeganie określonych dla danego naboru terminów. Prawdą jest, że nie mając doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji, ciężko jest przez to przebrnąć w pojedynkę, nie wspomagając się innymi osobami, które świadczą pomoc w uzyskaniu dotacji.

Punkt Informacyjny, bezpłatne szkolenia czy może odpłatna pomoc firmy doradczej?

Każdy, kto przymierza się do pozyskania dotacji, zdaje sobie sprawę z tego, jak skomplikowany jest to proces

Autor zdjęcia: usembassylondon

Pomocy w kwestiach związanych z pozyskiwaniem dotacji szukać można w wielu miejscach. Świadczą ją w formie bezpłatnej konsultanci pracujący w Punktach Informacyjnych, urzędnicy na bezpłatnych szkoleniach i konsultanci pracujący w firmach konsultingowych i doradczych. Zakres udzielanej pomocy w takich miejscach jednak zasadniczo różni się pomiędzy sobą.

Punkty Informacyjne

W punktach informacyjnych uzyskać można jak sama nazwa wskazuje informacji. Zatem, zadaniem konsultantów jest przede wszystkim zdiagnozowanie potrzeb osoby, która zwraca się do Punktu Informacyjnego i skierowanie jej do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie i ocenę wniosków o dofinansowanie z danego Programu Operacyjnego.

W miejscach takich próżno jednak oczekiwać, że konsultant pomoże nam w wypełnieniu wniosku.

Bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia organizowane są przed terminem naboru wniosków. Urzędnicy wówczas udzielają informacji, w jaki sposób należy wypełnić wniosek i co należy zawrzeć w każdym z jego punktów. Nie możemy jednak oczekiwać, że wypełnią go za nas.

Współpraca z firmą doradczą i konsultingową

Firmy doradcze i konsultingowe specjalizują się w szeroko rozumianej pomocy w uzyskaniu, jak również rozliczeniu dotacji. Konsultanci wypełniają, więc sami wniosek, sami opracowują wymagane do niego załączniki, mając na względzie to, aby dotację taką jak najłatwiej móc później rozliczyć. Ogólnie rzecz biorąc, robią, więc niemalże wszystko, z barków osoby aplikującej o dotacje zdejmując niemalże wszystko. Jednak, jak to najczęściej w życiu bywa – coś za coś. Z oczywistych względów pomoc taka jest, bowiem pomocą odpłatną. To, jaka będzie to cena zależy nie tylko od renomy firmy doradczej, która usługę taką ma dla nas świadczyć, ale także od zakresu prac i stopnia ich skomplikowania.

Wnioski

Ubiegając się o dotacje, mamy możliwość skorzystania z wielu form pomocy. Liczyć możemy, więc zarówno na bezpłatną pomoc, jak również na odpłatne przygotowanie wniosku w całości za nas. O tym, na którą z opcji się zdecydować powinniśmy przemyśleć sami, analizując wszystkie korzyści, które nam ona może dać, jak również to, z jakimi obciążeniami jest to powiązane.