Budowa i rozbudowa centrów badawczo-rozwojowych – dotacje dla dużych firm

Przyjęło się uważać, że dotacje dla firm przyznawane są zwłaszcza przedsiębiorstwom z segmentu mikro, małych i średnich firm (kilka dodatkowych informacji pod linkiem: http://www.strategor.pl/). Tymczasem także i duże firmy mogą z powodzeniem ubiegać się o przyznanie im dofinansowania, na przykład na realizację projektów związanych z tworzeniem lub rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw, które służą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

Na co przyznawane jest dofinansowanie?

Przyjęło się uważać, że dotacje dla firm przyznawane są zwłaszcza przedsiębiorstwom z segmentu mikro, małych i średnich firm

Autor zdjęcia: johannesmarliem78

Dofinansowanie udzielane dużym firmom w takim wypadku przeznaczone jest przede wszystkim na pokrycie części kosztów związanych z realizacją inwestycji. Mogą to być, więc między innymi wydatki ponoszone na:

  • zakup gruntu,
  • prowadzenie prac budowlanych,
  • zakup aparatury badawczej,
  • zakup oprogramowania,
  • etc.

Wysokość dofinansowania, które można uzyskać na pokrycie wydatków inwestycyjnych uzależnione jest od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa. Warto w tym przypadku zapoznać się z Mapą Pomocy Regionalnej.

Programy wspierające budowę i rozbudowę Centrów B+R

Do programów wspierających budowę, bądź też rozbudowę Centrów B+R, przeznaczonych dla dużych firm, zaliczyć można:

  • Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
  • a także i różne inne Działania dostępne w ramach poszczególnych 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (więcej).