Rozliczanie projektów unijnych – jak do tego podejść?

Rozliczanie projektów unijnych nie jest zadaniem prostym. O tym, w jaki sposób powinno ono przebiegać, w zasadniczej mierze przesądza to z jakiego źródła zostały przyznane pieniądze i na jaki cel. Zdarzyć może się bowiem, że konieczne stanie się odprowadzenie z tego tytułu podatków, ale równie dobrze, okazać się może, że przyznane wsparcie jest z tego […]

Posykiwanie funduszy

Przy pozyskiwaniu funduszy unijnych, należy zwrócić uwagę na szereg bardzo istotnych kwestii, dotyczących chociażby wiedzy na temat jak prowadzić projekt, o którego dofinansowanie się staramy, na co należy zwrócić uwagę przy realizacji tegoż projektu, jak rozliczać ponoszone przy tej okazji wydatki oraz jak przygotować się do jego kontroli. Oczywiście na tym nie koniec.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) jest programem przewidzianym do realizacji w latach 2014-2020. Jest on następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, obowiązującego w latach 2007-2013.

Budowa i rozbudowa centrów badawczo-rozwojowych – dotacje dla dużych firm

Przyjęło się uważać, że dotacje dla firm przyznawane są zwłaszcza przedsiębiorstwom z segmentu mikro, małych i średnich firm (kilka dodatkowych informacji pod linkiem: http://www.strategor.pl/). Tymczasem także i duże firmy mogą z powodzeniem ubiegać się o przyznanie im dofinansowania, na przykład na realizację projektów związanych z tworzeniem lub rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw, które służą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

Pożyczki 0% dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazowieckiego

Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego – mogą skorzystać z pożyczek z oprocentowaniem 0 % . Pożyczki te dostępne są w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Biorąc pod uwagę, że jest to ostatnia szansa na otrzymanie wsparcia przy tak niskim oprocentowaniu, pożyczki te cieszą się ogromnym powodzeniem. Z tego […]