Środki dla firm na lata 2015 – 2020

Polska została beneficjentem 82,5 miliardów euro, które przeznaczone są na realizację polityki spójności. Mamy więc do rozdysponowania blisko 20 miliardów euro więcej niż w poprzednim okresie budżetowania. Jest więc o co walczyć, bowiem to najprawdopodobniej ostatni tak duży zastrzyk pieniędzy dla naszego kraju udzielany ze środków unijnych.