Dotacja na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy

Urzędy Pracy prowadzą cyklicznie nabory wniosków, dzięki którym można skorzystać z dotacji na założenie działalności gospodarczej. Takie dotacje dla firm przydzielane są osobom bezrobotnym zarejestrowanym w danym Urzędzie. Takie podejście stanowi próbę podjęcia skutecznej firmy walki z bezrobociem, z którym zmagają się zwłaszcza ludzie młodzi (więcej: http://www.firma.egospodarka.pl/91539,Aktywne-formy-walki-z-bezrobociem,1,11,1.html).