Budżet Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w kontekście dotacji dla firm

Wbrew temu, co mogliśmy nie tak dawno usłyszeć w mediach, nie powinniśmy obawiać się, że po 2013 roku miejsce dofinansowania działalności firmy z dotacji zajmą kredyty i pożyczki. Owszem, jak podkreśla doradztwo finansowe poznań, oprocentowanie pożyczek i poręczeń ma pójść w dół, ale dotacje w dalszym ciągu powinny napędzać konkurencję między różnymi branżami.