Wspieranie innowacyjności – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w skrócie IG, ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Dotacje unijne Poznań (kilka słów więcej w temacie:http://www.strategor.pl/) w ramach tego Programu obejmują zarówno bezpośrednie wsparcie udzielane przedsiębiorstwom, instytucjom otoczenia biznesu, jak również jednostkom naukowym świadczącym przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, jak również wsparcie systemowe umożliwiające rozwój środowiska instytucjonalnego przedsiębiorstw innowacyjnych.