Poprawa stanu środowiska miejskiego w ramach programu WRPO 2014+

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny w trosce o poprawę, jakości życia stawia sobie za priorytet działania, które mają na celu odnowę miasta, jego zabudowę, a także zmniejszenie problemów społecznych dotyczących obszarów zdegradowanych, to często tzw. „slumsy”. Szczególnie te tereny mogą w sposób bezpośredni lub pośredni wpłynąć na stan zdrowia ludzi oraz stan zanieczyszczenia środowiska; dlatego też […]

Kierunki i możliwości wykorzystywania konkretnych typów analiz

W pracach przygotowawczych, mających na celu stworzenie precyzyjnych dyrektyw pozwalających na efektywne zarządzanie projektem, w obrębie studium wykonalności (rozwinięcie tematu także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) – jako obligatoryjnego składnika koncepcji biznesowej – wykorzystuje się rozmaite formy analiz strategicznych.

Fundusze Europejskie

Środki z budżetu Unii Europejskiej – skąd pozyskać i jak wykorzystać? Środki finansowe Wspólnoty gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu, co w konsekwencji pozwala na sprawne pozyskiwanie funduszy unijnych.  Normy prawne określają te środki, jako własne zasoby unijne. Powyższe, najbardziej istotne źródła zasilania budżetu Unii, uzupełniają mniej znaczące rezerwuary, takie jak: […]

Wszystko o elektrowniach wiatrowych

Co kryje się za pojęciem elektrowni wiatrowych Elektrownią wiatrową określamy elektrownię pozyskującą energię elektryczną, wytwarzaną dzięki pracy generatorów, czyli tak zwanych turbin wiatrowych, wprawianych w ruch przez energię wiatru. Uzyskana energia elektryczna z wiatru jest określana mianem energii ekologiczne czystej, przy pomijaniu włożonych nakładów energetycznych podczas konstrukcji wiatraków. Co ciekawe, pozyskanie takiej energii nie jest […]